Bratwurst

Bratwurst

5,80 €

mit  Pommes Frites und Ketchup/Senf
1,2,3,4